Umre’nin Farz ve Vacipleri

Umrenin iki farzı vardır: İhram ve tavaf. Bunlardan ihram şart; tavaf, rükundur.

İhram, kelime anlamıyla hacca veya umreye göre niyet ve telbiye edilmesi suretiyle niyet ederek harama dahil olmaktır. Erkeklerin hac ve umre ibadetlerini eda etmek için sarındıkları “rida” ve “izar” denilen iki parçadan oluşan örtüye denir. Mutemir adaylarının ihrama girinmeleri şarttır.

Tavaf ise, Hacer-i Esved’in köşesinden başlayıp, Kabe sola alınarak etrafında yedi kez dönülmesi demektir. Her bir tur, şavt demektir. Tavafın tamamlanması için yedi şavt yapmak gerekmektedir.

Tavafa niyet: “Allah’ım! Senin rızan için Umre tavafı yapmaya niyet ettim. Tavafımı kolaylaştır ve kabul eyle.”

Tavaf namazı: Tavaftan sonra müsait bir yerde iki rekat tavaf namazı kılmak vaciptir. Birinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi, ikinci rekatta ise İhlas Suresi okumak daha faziletli görülmüştür.

Umrenin vacipleri ise sa’y ile tıraş olup ihramdan çıkmaktır.

Şâfiî ve Hanbelîler’e göre bu dört nüsük yani ihram, tavaf, sa`y ve tıraş birer rükündür. Mâlikî mezhebinde ise, ilk üçü rükün, tıraş ise vâciptir.

Ömürde bir defa umre yapmak sünnettir.

Hanefi ve Malikiler’e göre müslümanın ömründe bir defa umre yapması müekked sünnettir. Şafii ve Hanbeliler’e göre ise farzdır.