İhram Nedir?

İhram, kelime anlamıyla hacca veya umreye göre niyet ve telbiye edilmesi suretiyle niyet ederek harama dahil olmaktır. Erkeklerin hac ve umre ibadetlerini eda etmek için sarındıkları “rida” ve “izar” denilen iki parçadan oluşan örtüye denir.

Kadınların ise kendi elbiseleri ihram sayılır. İhramsız hac ve umre yapılamaz. İhrama girmenin anlamı ise, dünyevi dünyanın elbiselerinden sıyrılarak tertemiz bir şekilde yeniden doğmak, mahşer yerini ve hesap gününü düşünmektir.

İhramın Doğru ve Geçerli Olmasının Şartları:

checkbox-152185_960_720 Niyet etmek.

checkbox-152185_960_720 Telbiye getirmek veya telbiye yerine geçen bir zikirde bulunmak.

Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Telbiyede bulunan hiç bir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın, bu iştirak (sağ ve solunu göstererek) şu ve şu istikamette arzın son hududuna kadar devam eder”.(Tirmizi, Hac, 14/828.)

İhramın Vacibleri

checkbox-152185_960_720 Mikat hududunu geçmeden ihrama girmek.

checkbox-152185_960_720 İhramın yasaklarından korunmak.

İhramın Sünnetleri

checkbox-152185_960_720 İhrama girmeden önce, koltuk altı ve kasık kıllarını temizlemek, tırnak kesmek ve güzel koku sürünmek.
checkbox-152185_960_720 İhrama girerken gusletmek veya abdest almak.
checkbox-152185_960_720 Erkekler, izar ve rida denilen iki parça örtüye sarınmak.
checkbox-152185_960_720 İhrama niyet ettikten sonra kerahet vakti değilse iki rek’at ihram namazı kılmak.
checkbox-152185_960_720 İhramlı bulunduğu surede her fırsatta telbiye söylemek.
checkbox-152185_960_720 Telbiyeyi üç defa tekrarlamak.
checkbox-152185_960_720 Telbiyeden sonra teşrik tekbiri, salevat-ı şerife, dua ve niyazda bulunmak.

İhram’ın Müstehapları

checkbox-152185_960_720 İhram için gusüle niyet etmek.
checkbox-152185_960_720 İhramın beyaz, yeni veya yıkanmış olması.
checkbox-152185_960_720 Nalin veya naline benzeyen terlik giymek.
checkbox-152185_960_720 Misvak kullanmak.
checkbox-152185_960_720 Saçlarını taramak.
checkbox-152185_960_720 Bıyıklarını sünnete uygun kesmek

İhramın Mübahları

checkbox-152185_960_720 Kan vermek.
checkbox-152185_960_720 Kıl koparmadan vücudun herhangi bir yerini kaşımak.
checkbox-152185_960_720 Yıkanmak, kokusuz sabun kullanmak.
checkbox-152185_960_720 Sıcaktan korunmak için bir ağaç, ev, çadır altına sığınılabileceği gibi, başa değdirmeden şemsiye taşımak.
checkbox-152185_960_720 Kemer takmak, silah kuşanmak, yüzük ve saat takmak, kokusuz sürme çekmek.
checkbox-152185_960_720 Topukları ve üzeri açık ayakkabı giymek.
checkbox-152185_960_720 Diş çektirmek, iğne vurdurmak.
checkbox-152185_960_720 Kollarını giymeden palto veya ceket gibi bir elbiseyi omuza almak.
checkbox-152185_960_720 Yorgan, battaniye veya herhangi bir örtü ile, yüz ve baş hariç vücudun diğer kısımlarını örtmek.

İhramlı Kişilerin Dikkat Etmesi Gereken Yasaklar

Kendi vücudu ile alakalı yasaklar:
checkbox-152185_960_720
Koku sürünmek, Kokulu sabun kullanmak.
checkbox-152185_960_720 Tıraş olmak, bıyıkları kesmek.
checkbox-152185_960_720 Süslenmek maksadıyla kına sürmek, ruj ve oje gibi maddeler kullanmak.
checkbox-152185_960_720 Tırnakları kesmek.
checkbox-152185_960_720 Vücudundan herhangi bir yerinden kıl koparmak veya kesmek.
checkbox-152185_960_720 Kasık ve koltuk altı kıllarını yolmak veya tıraş etmek.
(Erkekler için) Giyim kuşam ile alakalı yasaklar:
checkbox-152185_960_720
Başa takke giymek veya sarık sarmak.
checkbox-152185_960_720 Pantolon, palto, gömlek gibi dikişli elbiseler giymek.
checkbox-152185_960_720 Çorap, eldiven veya üstü ve topukları kapalı ayakkabı giymek.
Başkalarına zarar veren yasaklar:
checkbox-152185_960_720
Kavga etmek veMünakaşada bulunmak.
checkbox-152185_960_720 Sövüp saymak, hakaret etmek, gönül kırmak.
Harem bölgesi ile alakalı yasaklar:
checkbox-152185_960_720
Kendiliğinden biten yeşil otları ve ağaçları koparmak, budamak, ezmek.
checkbox-152185_960_720 Zararsız hayvanları öldürmek. (Muhit-i Burhani, 2/458.)

İhrama Nerede Girilir?

İhrama girmek için muayyen yerler vardır. Bunlara “Mikat mahalli” denir.

Beytullah’a ulaşmak isteyen afakinin, Kabe-i Muazzama’ya ta’zim icin ihramlı olması ve mikat mahallinden ihrama girmesi lazımdır.

Mikat hususunda insanlar üç kısımdır:
checkbox-152185_960_720
Afaki olanlar: Mikat mahallerinin dışından gelenlerdir.
checkbox-152185_960_720 Hill ehlidir: Mikat mahalleri ile harem arasında ikamet edenler.
checkbox-152185_960_720 Harem ehlidir: Mekke ve civarında ikamet edenler.

İhram’a Nasıl Girilir?

İhrama girecek kimse önce tırnaklarını keser, koltuk altı ve kasık kıllarını temizler, gerekiyorsa saç ve sakal tıraşı olup, bıyığını düzeltir. Mümkünse gusleder. Gusletme imkanı yoksa yalnız abdest alır. İhrama girerken yapılacak gusul sunnet-i müekkededir. Bu gusül, hadesten taharet için değil, maddi temizlik içindir. Bu bakımdan hayız ve nifas halindeki kadınlar da gusledebilirler. Gusülden sonra vücutta renk ve iz bırakmayan güzel bir koku sürünür. Vücut sadece izar ve rida ile örtülür.
Baş açık ve ayaklar çıplak bırakılır. Ancak ayaklarına topukları ve üzeri açık terlik giyer. İzar ve ridaya büründükten sonra iki rekat namaz kılar: Birinci rek’atta Fatiha-i Şerife’den sonra Kafirun suresini, ikinci rek’atta Fatiha-i Şerife’den sonra İhlas suresini okur. Namazdan sonra kıbleye dönüp hac veya umreden hangisine niyet edecekse ona niyet eder. (Vekil ise o kimse adına der) Ara vermeden 3 kere:

“Lebbeyk, Allahumme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel-hamde ve’n-ni‘mete leke ve’l-mülk. La şerike Lek.” diye telbiye getirip peşinden tekbir ve Salavat-ı şerife okur.
Böylece ihrama girilmiş olur. Artık yol boyunca telbiye, Peygamber Efendimiz’e bol bol salavatlar getirilir, dualar yapılır; zikir, tesbih ve tehlilde bulunulur. Farz namazların ardından da çokça telbiye getirilir. Telbiyeleri yüksek sesle söylemek, erkekler için müstehaptır. Kadınlar seslerini yükseltmeden söylerler.

Kadınların İhramı

İhram hususunda aşağıdaki maddeler haricinde kadınlar da erkekler gibidir.

checkbox-152185_960_720 Her türlü dikişli elbise, eldiven, çorap ve mest giyebilirler. Başlarını örtebilir, fakat yüzlerini açık bulundururlar.
checkbox-152185_960_720 Telbiyede seslerini yükseltmezler.
checkbox-152185_960_720 Tavafta remel de bulunmaz ve sa’yda hervele yapmazlar.
checkbox-152185_960_720 Başlarını tahlik yani kökten kazıtmazlar ancak kısaltırlar.
checkbox-152185_960_720 İzdiham varsa Hacer-i Esved’i öpmeden istilam ederler. Erkekler topluluğundan kaçarlar.İzdihamlı zamanlarda Makam-ı İbrahim’in yanında namaz kılmazlar.
checkbox-152185_960_720 Hayız ve nifas halinden dolayı veda tavafını terk ettiği veya ziyaret tavafını tehir ettiğinden kurban kesmeleri gerekmez. (Lubab Şerhi s.78)

İhramdan Nasıl çıkılır?

İhramdan çıkmak için erkekler saçlarını ya ustura ile tıraş ettirirler veya en az saçlarının dörtte birini, parmak uçları kadar (1,5-2 santim) kısalttırırlar. Başı tıraş ettirmek, kısalttırmaktan efdaldir. Kadınlar ise tıraş olmazlar, saçlarının uçlarından 1-2 santim kısaltırlar. Böylece ihramdan çıkmış olurlar